بقای کانون در گرو مهر شماست

 

Sponsorship Levels
                                                                                     
$10,000+ Platinum
Individual distinguished as Platinum Sponsor on all forms of publicity plus eight tickets to the event. Individual publicly recognized as Platinum Sponsor during opening and closing remarks.
 
$5,000 Gold
Individual distinguished as Gold Sponsor on all forms of publicity plus eight tickets to the event.
 
$2,500 Silver
Individual distinguished as Silver Sponsor on all forms of publicity plus six tickets to the event.
 
$1,000 Bronze
Individual distinguished as Bronze Sponsor on all forms of publicity plus four tickets to the event.
 
$500 Rose
Individual distinguished as Rose Sponsor on all forms of publicity plus two tickets to the event

Thank you so much for your generous support!  For Sponsorship Packages please contact us at 925-338-5441 

 

سطوح اهدا از پیش تعیین شده

بیش از ۱۰،۰۰۰ دلار -  پلاتین
عزیزانی که در سطح حمایتی پلاتین کمک مالی نمایند، بصورت ویژه و در طی سخنرانی های مقدماتی و انتهایی برنامهٔ  سالانهٔ " هدیهٔ عشق " مورد قدردانی قرار گرفته و تعداد ۸ بلیط برای این برنامه به ایشان اهدا خواهد شد.


۵،۰۰۰ دلار -  طلا
عزیزانی که در سطح حمایتی طلا کمک مالی نمایند، بصورت ویژه در برنامهٔ  سالانهٔ " هدیهٔ عشق " مورد قدردانی قرار گرفته و تعداد ۸ بلیط برای این برنامه به ایشان اهدا خواهد شد.


۲،۵۰۰ دلار -  نقره
عزیزانی که در سطح حمایتی نقره کمک مالی نمایند، بصورت ویژه در برنامهٔ  سالانهٔ " هدیهٔ عشق " مورد قدردانی قرار گرفته و تعداد ۶ بلیط برای این برنامه به ایشان اهدا خواهد شد.


۱،۰۰۰ دلار -  برنز
عزیزانی که در سطح حمایتی برنز کمک مالی نمایند، بصورت ویژه در برنامهٔ  سالانهٔ " هدیهٔ عشق " مورد قدردانی قرار گرفته و تعداد ۴ بلیط برای این برنامه به ایشان اهدا خواهد شد.


۵۰۰ دلار -  رُز
عزیزانی که در سطح حمایتی رُز کمک مالی نمایند، بصورت ویژه در برنامهٔ  سالانهٔ " هدیهٔ عشق " مورد قدردانی قرار گرفته و تعداد ۲ بلیط برای این برنامه به ایشان اهدا خواهد شد.


قدردان حمایت سخاوتمندانهٔ شما هستیم! برای اهدای کمک مالی با ما با شمارهٔ ۵۴۴۱- ۳۳۸-۹۲۵ تماس بگیرید.

Copyright © 2020 Kaanun Mehr​. All rights reserved.

Kaanun Mehr

3515 Mount Diablo Blvd., Unit #22

Lafayette, CA 94549

Office: (925) 849-4664

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • Twitter App Icon
  • Grey Instagram Icon