دریچه ای به روشنایی


مدرس: آقای دکتر گیو نصیری
توضیح: با بهره‌گیری از اشعار فارسی قدم در سیر و سلوک عارفانه گذاشته و با اشعار عارفانه آشنا میشویم
نتیجه تکمیل دوره ۶ ماهه
شناخت تاریخی عرفان
شناخت در مورد عارف
شناخت طریقت
 شناخت اشعار عارفانه فارسی
تشخیص شعر عارفانه از بقیه اشعار

هزینه ثبت نام برای یک دوره کامل ۶ ماهه
        اعضاء:
۳۰ دلار
عموم: ۵۰ دلار

            

Copyright © 2020 Kaanun Mehr​. All rights reserved.

Kaanun Mehr

3515 Mount Diablo Blvd., Unit #22

Lafayette, CA 94549

Office: (925) 849-4664

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • Twitter App Icon
  • Grey Instagram Icon