کلاس یوگا

  خانم سهیلا لیقوانی 

روزهای دوشنبه ساعت ده

                پنجشنبه ساعت یازده           

Gentle yoga,flow and stretch  

هزینه ثبت نام   ماهانه 

اعضا ۳۰ دلار 

عموم ۴۰ دلار

Copyright © 2020 Kaanun Mehr​. All rights reserved.

Kaanun Mehr

3515 Mount Diablo Blvd., Unit #22

Lafayette, CA 94549

Office: (925) 849-4664

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • Twitter App Icon
  • Grey Instagram Icon