Gallery


هیچ چیز جلودار دیدار دوستان نیست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


با سلام به همهٔ یاران کانون مهر، مدت زیادی است که به دلیل شرایط اضطراری از دیدار حضوری شما بی نصیب مانده ایم. دلمان برایتان تنگ است و مشتاق دیدار، حتی اگر مجازی باشد. به همین منظور، یک گردهمایی مجازی ترتیب داده ایم تا دیدارها تازه شود. روز شنبه ۲۳ ماه می برای یک ساعت ونیم، لحظاتی را با گفتن خاطراتی از این دوران و گزارش کوتاهی از فعالیت های کانون در این مدت با هم می گذرانیم. آماده باشید تا در انتها در یک مسابقهٔ تفریحی نیز شرکت کنید

 

 

Past Event Photos

1/14

Past Event Programs

1/44

Copyright © 2020 Kaanun Mehr​. All rights reserved.

Kaanun Mehr

3515 Mount Diablo Blvd., Unit #22

Lafayette, CA 94549

Office: (925) 849-4664

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • Twitter App Icon
  • Grey Instagram Icon